Distriktsstämma 2018

Distriktsstämman 2018 hölls 10 juni i Sunnerstaskolans matsal. Här finns dokument från stämman. Bilaga 2 kommer snart. Av säkerhetsskäl saknas underskrifter i de här versionera.