Distriktsmöte mars

I mars förklarades distriktsstämman ej behörigen sammankallad. I stället hölls ett möte där distriktets framtid diskuterades. Här finns dokument från mötet.