Luffarhajken 2018

2018 arrangerade Almtuna scoutkår Luffarhajken. Det var en annorlunda luffarhajk på så vis att deltagande patruller fick bedöma sig själva på varje kontroll. Det gällde att patrullens slutpoäng skulle hamna så nära ⅔ av medelvärdet för respektive tävlingsklass. Det visade sig att segrande patruller i bägge tävlingsklasserna gav sig själva lägst poäng.

Segrande patruller i Luffarhajken 2018:

Utmanarklassen: Pyssellufsarna, Karlsro scoutkår
Rover-/ledarklassen: Gripen, Wasakåren

Hela resultatet finns här: