Tävlingsregler

På den här sidan publiceras distriktets nu gällande tävlingsregler.

Distriktsstämman 180610 beslutade att reglerna skall få en översyn och de nya reglerna kommer efter den att publiceras här. Tills de nya är klara gäller de nu publicerade.

Arbetet med att uppdatera tävlingsreglerna har påbörjats och de nya reglerna beräknas vara färdiga att presenteras på kårordförandeträffen den 11:e december. Kontakta Kalle om du har förslag på hur de ska uppdateras:

kalle

Kalle Michanek

Ledamot Tävlingsansvarig
E-post: michan@disroot.org
Mobil:
073-203 55 24

Ledamot