Revisorer

Foto saknas

Magnus Edin

Revisor
E-post: magnus@edinare.se
Mobil:
070-538 98 93

Granskar styrelsens arbete och presenterar resultatet för stämman.

Foto saknas

Monica Beckholmen

Revisorssuppleant
E-post: monica.beckholmen@telia.com
Mobil:
073-031 52 09

Ersätter revisorer när de är otillgängliga.