Valberedning

Här är distriktets valberedning. Deras uppgift är att se till så att det finns personer att välja till kommande styrelser i distriktet.

Foto saknas

Camilla Sundén

Sammankallande i valberedningen
E-post: camilla.sunden@telia.com
Mobil:
076-724 93 83

Sammankallande i distriktets valberedning.

Foto saknas

Jan Filmberg

Ledamot i valberedningen
E-post: jan.filmberg@telia.com
Mobil:
073-511 88 95

Ledamot i distriktets valberedning.

Foto saknas

Mattias Trulson

Ledamot i valberedningen
E-post: mattias.scout.trulson@gmail.com
Telefon:
018-26 15 84
Mobil:
076-764 66 13

Ledamot i distriktets valberedning.