Buss till Demokratijamboreen

Distriktet samordnar en bussresa för ombud och deltagare på Demokratijamboreen. Anmälningsformuläret är nu öppet och ligger i Scoutnet. Observera att detta är en separat anmälan som enbart gäller bussresan. Anmälan till demokratijamboreen sker även den i Scoutnet, fast i eget Läs mer »

Protokoll från distriktsstämman 2018

Protokollet från årets distriktsstämma hittas här.

Deltagare arbetsgrupp Upplandskurserna -19 sökes

Vi har nu startat projektet Upplandskurserna -19. Vi söker nu minst en person med ledarerfarenhet från varje kår för att bidra till att kurserna blir en succé nästa gång! Projektet leds av Niklas Lundqvist i styrelsen. Hjälps vi alla åt Läs mer »

Konstituerande styrelsemöte 11 juni

Den nya styrelsen höll konstituerande styrelsemöte dagen efter stämman. Vi vill höja ambitionsnivån för distriktets funktion under verksamhetsåret. Vi kommer att arbeta mer i projektform och interagera med kårernas ordföranden, styrelser, ledare och självklart alla scouter. Viktiga aktiviter är distriktets Läs mer »

Framgångsrik distriktsstämma 10 juni

Distriktsstämman hölls framgångsrikt den 10 juni i Sunnersta. Under stämman valdes den nya styrelsen. Verksamhetsplan och budget för 2018-19 fastslogs. Den avgående styrelsen avtackades. Stort tack till Wasakåren för ett bra arrangemang!