Protokoll från distriktsstämman 2018

Protokollet från årets distriktsstämma hittas här.