Bidrag

Distriktet delar ut bidrag för verksamhet som distriktsstämman bedömt som särskilt viktig. Dessa bidrag är:

Äventyrararrangemang