Äventyrararrangemang

Distriktet stödjer aktiviteter där äventyrarscouter från två eller flera kårer träffas. Bidraget uppgår till max 1 000 kr per aktivitet och delas av de deltagande kårerna. Varje kår kan ta del av som mest ett bidrag per termin.

Om din kår vill söka detta bidrag, skriv till kassören. I ansökan måste ingå vilka kårer som kommer finnas representerade samt en kort beskrivning av arrangemanget.

Utöver detta finns inga riktlinjer och bidraget betalas alltid ut om kriterierna ovan är uppfyllda.

Detta bidrag instiftades av Distriktsstämman 2013.