Projektor

Distriktets äger en projektor och en projektorduk. Dessa kan lånas för arrangemang och dylikt.