Upplandskurserna

Nästa gång upplandskurserna arrangeras är våren 2019. Se vidare på folkhögskolans hemsida.

Från distriktet är dessa personer engagerade i Upplandskurserna:

Foto saknas

Niklas Lundqvist

Ledamot
E-post: niklas_lundqvist@hotmail.com
Mobil:
070-760 26 41

Ledamot